Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kereteiben működő Waldorf-tanárképzések (osztálytanító és Extra Lesson fejlesztő pedagógus) közel 30 éves múltra tekintenek vissza. A tanári kollégiumban felmerült az az igény, hogy a képzéshez szorosan hozzátartozó fejlesztő és tudományos kutatói munka önálló formában is teret kapjon. 2020. májusában kezdtük meg az előkészítő munkát, majd 2021. januárjában megalakult a Waldorf Pedagógiai Fejlesztő és Tudományos Kör, melynek legfontosabb célkitűzései: a Waldorf-képzések fejlesztése, tudományos kutatói és publikációs tevékenység, szakmai támogatás nyújtása Waldorf-pedagógusoknak, hallgatóknak, kutatóknak, például szakirodalmi adatbázis létre hozásával, valamint együttműködés hazai és nemzetközi Waldorf-pedagógiai intézetekkel, műhelyekkel, képzésekkel.