Alapítók és Kutatók

dr. Mesterházy Mária

1991 óta dolgozik a Waldorf-mozgalomban különböző területeken: tanár, alapító, 3 évig az MWSZ elnökségi tagja, mentor, tanácsadó illetve tanárképző. 2013-ban iratkozott be az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájába, disszertációját 2020-ban védte meg, melynek címe: Érzelmi elemek Waldorf-tanárok identitásának alakulásában. 

Kutatási területek: Tanári és Waldorf-tanári identitás, érzelmek a tanári munkában, művészeti nevelés a Waldorf-iskolában. 

Képzési területek: dráma, retorika, tanár belső munkája

Liszka Andrea

1996-ban kapcsolódott a Waldorf-pedagógiához szülőként, óvoda fenntartóként, röviddel ezután egy Waldorf-iskola alapító tanára és intézményvezetője lett. 2007-ben a Waldorf Ház megszervezésével bízták meg, s az alapítást követően ennek az intézménynek a vezetői feladatait látta el 2020-ig. 2017-ben kezdeményezője volt az első magyarországi gyógypedagógiai Waldorf-iskola létrehozásának, ami 2019-ben kezdte meg működését, jelenleg ebben az iskolában tevékenykedik gazdasági felelőseként. 2006-óta dolgozik az “Utak a minőséghez” minőséggondozási eljárás magyarországi megismertetésén és ehhez kapcsolódóan a fejlődést támogató értékelési kultúra meghonosításán. 2013-ban iratkozott be az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájába, 2017-ben szerzett abszolutóriumot, doktori értekezésének témája: a Waldorf-pedagógusok munkájának fejlődést segítő értékelése.

Kutatási területek: fejlődést támogató értékelés, szociális tudatosság, önigazgatásra törekvő szervezetek működése

Sósné Pintye Mária

Kutatási terület: az olvasási képesség és az írott nyelvi zavar kialakulásának vizsgálata óvodás-kisiskolás korban.

Varga Márta

Gulyás Judit