Projektek

Minden nagy út az első lépéssel kezdődik. Az elmúlt év során elsősorban az alapok lerakásán munkálkodtunk, emellett egyelőre alapozó és pilote jellegű, kisebb lélegzetvételű projektekbe fogtunk bele. Legsürgősebb feladatnak egy Waldorf-pedagógiai szakmai adatbázis és könyvtár kiépítését tartjuk.

Waldorf-pedagógiai szakmai adatbázis

Jelenleg előkészítő munkák (a könyvtár rendszerének és informatikai hátterének kiépítése) zajlanak.

Salutogenezis

A projekt felelősei: dr. Varga Márta, Gulyás Judit, Sósné Pintye Mária

Parzival

Wolfram von Eschenbach Parzival című alkotása a Waldorf-iskolákban alapvetően fontos szerepet játszik (különösen az 5. és 11. osztályban). Még nincs olyan magyar nyelvű fordítása, amely fiatalok kezébe adható, nyelvezete könnyen olvasható, ugyanakkor tükrözi a mű eredeti szerkezetét, a Waldorf-pedagógia számára fontos belső összefüggéseket. A könyv fordítása és szerkesztése jelenleg zajlik. Mint pilote program a WPFTK publikációinak és leendő mecénás-programjának első darabja lesz. Törekvésünk, hogy színvonalas, lektorált, jegyzetekkel, elő- és utószóval ellátott, praktikusan szerkesztett és igényes kinézetű könyvek készüljenek. Keressük a leendő publikációk finanszírozásának alternatív, a hármas tagozódás eszméjének is megfelelő útjait.

A projekt felelőse: Mesterházy Mária

Periodika

A WPFTK első éve során áttekintette egy Waldorf-pedagógiai szakmai periodika indításának lehetőségét. A következő kérdéseket vizsgáltuk meg: (1) Hol lehetne a lap fókuszpontja, mire koncentráljon? (2) Milyen kritériumoknak kellene megfelelni egy tudományos/ismeretterjesztő lap esetén? (3) Milyen lehetne a felépítés, milyen rovatokat tartalmazhatna? (4)  Ki a célközönség?  (5) A lap intézményi háttere, szerephordozók, felelősségi körök, feladatok. (6) Terjesztés, marketing. Ehhez átvizsgáltunk több hazai neveléstudományi illetve pedagógiai szakfolyóiratot, hazai előzményeket, és nemzetközi Waldorf-pedagógiai szaklapokat, valamint antropozófiai irányultságú folyóiratokat. Pillanatnyilag az anyagi és emberi erőforrások megteremtésén dolgozunk.

A projekt felelőse: Mesterházy Mária